Calea Călărași 34
București

}

Luni-Vineri: 10:00 - 18:00
Sâmbătă: închis

Termeni și condiții

by

R

www.servicepclaptop.ro

www.servicepclaptop.ro este operat de SC ALEDYMAR IT SRL. Acest document stabilește termenii și condițiile în care puteți utiliza site-ul. Accesul și utilizarea site-ului se face sub autoritatea acestor reguli, în termenii și condițiile de mai jos. Utilizarea site-ului ca și vizitator, înregistrarea ca și utilizator și accesul la serviciile oferite de acesta presupune implicit acceptarea acestor termeni și condiții, cu toate consecințele care decurg din acceptarea acestora.

1. Termeni generali

Prezentul document conținând termenii și condițiile de utilizare ale siteului www.servicepclaptop.ro  (denumit în continuare „Termeni și Condiții”) stabilește care sunt condițiile în care orice persoană poate vizita ori accesa siteul www.servicepclaptop.ro , ori poate utiliza în orice mod serviciile oferite prin intermediul siteului.

În înțelesul Termenilor și Condițiilor: „site” înseamnă în continuare siteul de internet www.servicepclaptop.ro ; „Administratorul siteului” înseamnă în continuare S.C. ALEDYMAR IT S.R.L, Calea Călărași nr. 34, Sector 3, București; „Serviciul” înseamnă orice serviciu oferit pe site, și/sau orice modul sau componentă a acestuia; „Utilizatorul” înseamnă în continuare orice persoană care vizitează sau accesează siteul, care își creează cont pe site sau care dorește să utilizeze în orice mod sau utilizează efectiv Serviciul.

Neacceptarea acestor Termeni și Condiții, ori a oricărei prevederi din acestea, astfel cum acestea sunt formulate prezentul act, atrage obligația Utilizatorului de a înceta de îndată accesarea siteului; accesarea sau vizitarea în continuare a siteului, a oricărei pagini din acesta și/sau utilizarea Serviciului, precum și a oricărei componente a acestora constituie o acceptare în întregime și necondiționată a Termenilor și Condițiilor și a oricărei prevederi din acestea.

Prin înregistrare, Utilizatorul acceptă în întregime și necondiționat prevederile acestor Termeni și Condiții și înțelege să utilizeze Serviciul în strictă conformitate cu acestea. Utilizatorii care au un cont creat pe site înțeleg și acceptă că utilizarea în continuare a contului lor, precum și orice accesare sau vizitare în continuare a siteului, a oricărei pagini din acesta și/sau utilizarea Serviciului, precum și a oricărei componente a acestora constituie o acceptare în întregime și necondiționată a Termenilor și Condițiilor și a oricărei prevederi din acestea; neacceptarea Termenilor și Condițiilor de către Utilizatorii menționați mai sus atrage obligația acestora de a înceta de îndată accesarea siteului.

2. Drepturile asupra conținutului siteului

Conținutul și elementele de grafică ale siteului, inclusiv, dar fără a se limită la acestea, întreg conținutul în format text și orice alt material, transmis sub orice formă de și către Utilizatori (prin vizualizare directă pe site, prin newslettere sau prin orice alte materiale legate direct sau indirect de site) aparțin Administratorului siteului și partenerilor săi și reprezintă conținutul siteului. Prin derogare de la prevederea precedentă, nu aparțin Administratorului siteului sau partenerilor săi acele materiale pentru care pe site s-a indicat un alt titular de drepturi, ori un alt deținător sau o altă sursă și nici opiniile și/sau comentariile de orice fel exprimate de Utilizatorii siteului față de materialele de orice fel postate pe site sau față de Conținutul siteului în general.

În cazurile în care conținutul siteului, indiferent de zona în care se află în site și indiferent de tip este preluat de Administratorului siteului de la alți producători/emitenți de conținut sau materiale în format text, imagine, grafică, secvențe video, dar fără a se limita la acestea, o asemenea preluare se realizează cu respectarea prevederilor legale și regulilor incidente în asemenea cazuri.

Utilizatorii înțeleg și acceptă că toate informațiile, datele, materialele postate pe site au doar un caracter informativ și orientativ și că Administratorul siteului nu poate fi tras la răspundere în niciun caz și în niciun mod pentru veridicitatea și validitatea Conținutului siteului sau pentru orice efect juridic decurgând din utilizarea acestuia.

Utilizatorii se obligă să respecte toate drepturile de autor și drepturile conexe acestuia și orice alte drepturi de proprietate intelectuală pe care Administratorul siteului și partenerii săi le dețin asupra/în legătură cu siteul, Conținutul acestuia, Serviciul, orice modul sau componentă a acestora sau în legătură cu utilizarea acestora. Utilizatorii înțeleg și acceptă că, în cazul încălcării vreunei prevederi de mai sus în orice măsură, vor putea fi trași la răspundere față de autorii/proprietarii Conținutului siteului.

Conținutul siteului, indiferent de zona în care se află în site și indiferent de tip, poate fi utilizat exclusiv în scopuri personale, definite potrivit prezentului document ca fiind scopuri pur necomerciale, fără nicio intenție directă ori indirectă privind obținerea de profituri sau câștiguri de orice fel dintr-o asemenea utilizare. Orice utilizare de conținut de către terțe persoane în orice alte scopuri decât cele personale se poate face numai cu acordul scris, expres și prealabil al Administratorului siteului.

Este interzisă copierea, preluarea, reproducerea, publicarea, transmiterea, vânzarea, distribuția totală sau parțială, integrală sau modificată a conținutului acestui site sau a oricărei părți a acestuia efectuate în orice alte scopuri decât cele personale; Administratorul siteului își rezervă dreptul de a acționa în instanță orice persoană și/sau entitate care încalcă în orice mod prevederile de mai sus.

Cererile de utilizare a conținutului siteului în orice scopuri decât cele personale pot fi trimise la adresa: S.C. ALEDYMAR IT S.R.L, Calea Călărași nr. 34, Sector 3, București, cu mențiunea „Pentru echipa Service PC Laptop” sau prin oricare dintre modalitățile indicate la pagina de Contact a siteului.

3. Notă de informare privind protecția datelor personale

Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulație a acestor date, modificată și completată, și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, Administratorul siteului va administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale furnizate de Utilizatori. Vă informăm că datele personale pe care Utilizatorii le furnizează Administratorului siteului sunt prelucrate în scopul oferirii în condiții optime a Serviciului. Utilizatorii înțeleg și acceptă că datele personale pe care le furnizează sunt prelucrate în scopul oferirii în condiții optime de către Administratorului siteului a serviciilor pe internet, a serviciilor de reclamă, marketing și publicitate, statistică și/sau furnizare bunuri și servicii.

Stocarea de informații sau obținerea accesului la informația stocată în echipamentul terminal al utilizatorului este efectuată de Administratorul siteului numai în următoarele scopuri: furnizarea de servicii pe internet, în scop de marketing, reclamă și publicitate și / sau furnizarea de bunuri și servicii. Terții care stochează informații sau au acces la informațiile stocate în echipamentul terminal al utilizatorului siteului www.servicepclaptop.ro  sunt: furnizorii de publicitate, furnizorii de servicii de analiză a audienței și a performanței siteului și furnizorii de bunuri și servicii. Scopul general al procesării acestor informații de către terți este furnizarea de servicii de reclamă, marketing și publicitate. Pentru mai multe detalii privind cookie-urile click aici și aici.

Conform Legii nr. 677/2001, fiecare Utilizator beneficiază de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a se adresa justiției.

Totodată, Utilizatorul are dreptul să se opună prelucrării datelor personale care îl privesc și să solicite ștergerea datelor. Utilizatorii înțeleg și acceptă că ștergerea datelor lor personale va fi urmată de ștergerea contului lor din sistem și de imposibilitatea de a accesa Serviciul oferit de către Administratorul siteului.

Pentru exercitarea acestor drepturi, fiecare Utilizator poate face o cerere în scris în acest sens, pe care  o trimită apoi prin  la  Administratorul siteului: S.C. ALEDYMAR IT S.R.L, Calea Călărași nr. 34, Sector 3, București sau prin e-mail la : service[at]servicepclaptop.ro.

4. Legătura cu alte site-uri

Utilizatorii înțeleg și acceptă că siteul poate conține legături sau trimiteri către alte site-uri de internet, inclusiv site-uri personale (bloguri), site-urile furnizorilor de produse și/sau servicii către care trimit bannerele publicitare postate pe site ori microsite-uri publicitare, dar fără a se limita la acestea, care sunt considerate de Administratorul siteului utile în legătură cu Conținutul siteului, dar care nu se află sub controlul sau îndrumarea sa.

Administratorul siteului este absolvit de orice răspundere în ceea ce privește conținutul sau opiniile exprimate pe toate site-urile de internet mai sus menționate, precum și corectitudinea și exactitatea acestora, iar Utilizatorii înțeleg și acceptă că aceste site-uri de internet nu sunt monitorizate, controlate sau verificate în orice mod de către Administratorul siteului. Includerea unei legături sau trimiteri către alte site-uri de internet nu implică aprobarea în vreun fel a acestora de către Administratorul siteului. În momentul în care Utilizatorii accesează aceste site-uri de internet, ei o fac pe riscul lor, cunoscând că utilizarea serviciilor oferite de aceste site-uri este supusă condițiilor stabilite de administratorii acestor site-uri.

5. Limitarea răspunderii

Administratorul siteului nu își asumă obligația și nu garantează implicit sau expres pentru conținutul de orice fel al siteului sau pentru întreg conținutul oferit de către Utilizatori. Administratorul siteului va face toate eforturile rezonabile pentru a asigura acuratețea și încrederea în site și va încerca să corecteze erorile și omisiunile cât mai repede posibil.

Administratorul siteului nu oferă niciun fel de garanții sau răspundere pentru Conținutul siteului și în nicio situație nu poate fi făcut răspunzător pentru nicio pierdere sau prejudiciu ce ar putea rezulta din utilizarea oricărei parte, secvență, modul al Conținutului de pe site sau din imposibilitatea utilizării acestuia, indiferent de cauza acesteia ori din interpretarea eronată a oricăror prevederi ale Conținutului siteului.

Utilizatorii înțeleg și acceptă că furnizarea Serviciului poate fi afectată de anumite condiții obiective, precum și că orice servicii oferite prin intermediul siteului sunt oferite potrivit principiului „așa cum sunt”, „așa cum sunt disponibile”, iar Utilizatorii folosesc aceste servicii pe riscul lor. În consecință, Administratorul siteului nu poate fi tras la răspundere nici cu privire la orice informații și date din Conținutul siteului, inclusiv, dar nu numai cele privind textul, imaginile, secvențele video, avatarurile, blogurile sau orice altă activitate legată de utilizarea, precum și niciun alt efect juridic derivând din acestea.

Utilizatorii înțeleg și acceptă că Administratorul siteului este absolvit de orice răspundere în eventualitatea producerii oricărei opriri, întreruperi, îngreunări, disfuncționalități sau erori în funcționarea siteului, în situația unei erori tehnice de orice fel sau oricăror erori în furnizarea Serviciului, precum și în orice situație în care nu ar dovedi cert că orice erori sau probleme de natură tehnică din cele menționate mai sus se datorează în mod direct și exclusiv culpei grave a Administratorului siteului.

În mod expres, Utilizatorii înțeleg și acceptă că Administratorul siteului este absolvit de orice răspundere pentru orice fel de daune directe, indirecte, incluzând dar fără a se limita la pierderi de profit, vad comercial sau alte pierderi intangibile, rezultate din utilizarea Serviciului sau orice alt aspect în legătură cu Serviciul precum și din utilizarea Conținutului siteului în orice mod sau orice efecte juridice derivând din aceasta.

Utilizatorii înțeleg și acceptă că Administratorul siteului este absolvit de orice răspundere pentru mesajele publicitare postate pe site sau prin intermediul Serviciului, precum și pentru bunurile sau serviciile furnizate de către autorii acestor mesaje publicitare.

În cazurile de forță majoră, Administratorul siteului și/sau operatorii, directorii, angajații, sucursalele, filialele și reprezentanții săi, sunt exonerați total de răspundere. Cazurile includ, dar nu se limitează la acestea, erori de funcționare ale echipamentului tehnic  Administratorului siteului,   conexiunii la internet,   conexiunilor de telefon, virușii informatici, atacurile informatice de orice fel  interferarea cu programe informatice malițioase, accesul neautorizat  sistemele siteului, erorile de operare,  etc.

Utilizatorii sunt de acord să protejeze, să asigure și despăgubească integral pe Administratorul siteului și/sau pe operatorii, directorii, angajații, sucursalele, filialele și reprezentanții săi de și împotrivă oricăror cereri, pretenții, acțiuni, impuneri, pierderi, daune, costuri (incluzând, fără niciun fel de limitare, onorariile avocaților, experților și consultanților sau executorilor, taxe judiciare, notariale sau de executare), cheltuieli, judecăți, decizii, amenzi, regularizări sau alte obligații rezultate sau relaționate cu orice altă acțiune a Utilizatorului în legătură cu utilizarea Serviciului sau orice alt aspect în legătură cu Serviciul.

 6. Legea aplicabilă. Litigii

Drepturile și obligațiile Utilizatorilor și ale Administratorului siteului, prevăzute de Termeni și Condiții, precum și toate efectele juridice pe care le produc Termenii și Condițiile vor fi interpretate și guvernate în conformitate cu legea română în vigoare. Orice litigiu născut din sau în legătură cu Termenii și Condițiile va fi soluționat pe cale amiabilă. În caz de imposibilitate de a ajunge la un acord, litigiul va fi soluționat de către instanță judecătorească română competență aflată în rază teritorială a municipiului București.

 Platformă pentru soluționarea online a litigiilor

 7. Modificarea Termenilor și Condițiilor

Administratorul siteului are dreptul de a modifica oricând și în orice mod oricare dintre prevederile din Termeni și Condiții sau Termenii și Condițiile în întregime, fără nicio notificare prealabilă și fără a fi obligat să îndeplinească vreo altă formalitate față de Utilizatori. Orice modificare va fi considerată că fiind acceptată deplin și necondiționat de către oricare dintre Utilizatori prin simplă utilizare sau accesare a oricărei facilități oferite de site sau de Serviciu ori prin accesarea siteului, intervenite oricând după operarea modificării, iar neacceptarea oricărei modificări atrage obligația respectivului Utilizator de a înceta de îndată accesarea siteului și/sau utilizarea în orice mod a Serviciului.